Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διήμερη επίσκεψη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε πραγματοποίησε στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία από τον αντίστοιχο Οργανισμό Πληρωμών της Δημοκρατίας της Κροατίας, με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή κ. Ante Pezo, με σκοπό την μετάδοση τεχνογνωσίας και εμπειρίας από την υλοποίηση του προγράμματος LEADER και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας στην Ελλάδα. 


Τα στελέχη του Κροατικού Οργανισμού συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Γρηγόρη Αποστολάκο, τον Αντιπρόεδρο κ. Αλέξανδρο Οφίδη, και το Γενικό Δ/ντή κ. Κυριάκο Μπαμπασίδη, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τον τρόπο διαχείρισης και πληρωμής των προγραμμάτων των κοινοτικών ταμείων. Η κροατική αντιπροσωπεία στις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις της με τα μέλη της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την τεχνική κατάρτιση που της παραδόθηκε, και πρότεινε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, δίνοντας την ευκαιρία στην Ελλάδα να δώσει την τεχνογνωσία της και σε άλλα βαλκανικά κράτη.

Στην έναρξη της συνάντησης χαιρετισμό απεύθυνε η κα Δήμητρα Χαλικιά, αντιπρόεδρος του Οργανισμού και επικεφαλής των Δ/νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι αρμόδιες για την πληρωμή των προγραμμάτων. Στα πλαίσια της επίσκεψης, η Κροατική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε αναλυτικά από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, για τον τρόπο υλοποίησης και εφαρμογής των προγραμμάτων κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, και από στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την πληρωμή των δύο προγραμμάτων. Εξαιρετικής σημασίας σημείο της συνάντησης ήταν η συζήτηση για το όραμα και τη στρατηγική και των δύο χωρών για την επόμενη προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2014-2020.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η Αναπτυξιακή Αιτωλική A.E. με στελέχη της, η παρέμβαση των οποίων ανέδειξε την πρακτική προσέγγιση των δράσεων, ικανοποιώντας απόλυτα το σκοπό της επίσκεψης της κροατικής αντιπροσωπείας για μια ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας αλλά και του αποτελέσματος των δύο δράσεων.

Εκ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιστροφή στην κορυφή