Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών(toners,drums & waste boxes) για την Κεντρική Υπηρεσία,τις Περιφερειακές Διευθύνσεις & τις Περιφερειακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή