Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

2η Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Υπομέτρου 10.1, του Μέτρου 10, του Προγράμματος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή