Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανανέωση 650 αδειών χρήσης του λογισμικού SYMC ENDPOINT, το οποίο περιλαμβάνει το πρόγραμμα προστασίας Η/Υ από ιούς (ANTIVIRUS) και το πρόγραμμα κρυπτογράφησης (Encryption) της Symantec, & προμήθεια πενήντα (50) νέων αδειών (Endpoint Protection & Endpoint Encryption), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή