Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ενημερώνουμε για το από 7/5/2019 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με το οποίο γνωστοποιεί ημερομηνίες κατά τις οποίες προγραμματίζονται εργασίες αναβάθμισης των δικτυακών της υπηρεσιών και συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη παρουσίαση προβλημάτων κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των παραγωγών μέσω taxisnet.

  • Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 από τις 7:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ.
  • Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 από τις 15:00 έως τις 20:00
  • Σάββατο 11 Μαΐου 2019 από τις 8:00 έως την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στις 24:00

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιστροφή στην κορυφή