Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων Αιγαίου για το έτος 2022 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος (2023)

  pdf Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών φύλαξης της ΚΥ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Επιστροφή στην κορυφή