Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πραγματοποιήσει σεμινάρια για υποψήφια ΚΥΔ σε σχέση με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2022, τη Δευτέρα 11 Απριλίου σε 3 περιόδους ως εξής:

09.30-11.00      11.30-13.00      13.30-15.00

Κάθε ΚΥΔ θα λάβει πρόσκληση μέσω email για την περίοδο την οποία καλείται να παρακολουθήσει καθώς και το σχετικό link.

Επιστροφή στην κορυφή