Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ολοκληρώνοντας τις πληρωμές για τις αιτήσεις έτους 2021, κατέβαλε στις 29.06.2022  το ποσό των 69.098.040,33 ευρώ για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου πελάγους (ΜΝΑ).

Αναλυτικότερα, το ποσό των 43.494.620,59 ευρώ αφορά σε εξόφληση των καθεστώτων βασικής ενίσχυσης, πράσινης ενίσχυσης και ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας ως εξής:

 • 9.329.018,73 ευρώ,  για τη βασική ενίσχυση
 • 30.399.711,17 ευρώ,  για την πράσινη ενίσχυση
 • 3.765.890,69 ευρώ,  για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας

 

Επισημαίνουμε ότι στις 28-06-2022 πραγματοποιήθηκε νέα επεξεργασία χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα 2021 και το ποσό της ενίσχυσης το οποίο προέκυψε για την πληρωμή τους, περιλαμβάνεται στο αναφερόμενο ποσό της βασικής ενίσχυσης.

Από το υπόλοιπο ποσό που πιστώθηκε, τα 22.362.292,12 ευρώ αφορούν  πληρωμή των καθεστώτων που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2021. Αναλυτικότερα καταβλήθηκαν :

 • 7.258.328,47 ευρώ, σε 4.115 δικαιούχους ενίσχυσης για την καλλιέργεια ρυζιού
 • 4.510.987,35 ευρώ, σε 5.724 δικαιούχους ενίσχυσης για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας
 • 356,62 ευρώ, σε 40.851 δικαιούχους ενίσχυσης για τη διεπαγγελματική βάμβακος
 • 363.004,9 ευρώ, σε 56 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τη σηροτροφία
 • 2.567.015,32 ευρώ, σε 70 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης βοοτρόφων (μέτρο 1) 
 • 516.736,88 ευρώ, σε 42 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβατοτρόφων (μέτρο 2)
 • 1.314.397,75 ευρώ σε 2.570 δικαιούχους ενίσχυσης, για τη διατήρηση της καλλιέργειας αμπελώνων των Μικρών Νησιών Αιγαίου πελάγους
 • 1.102.446,27 ευρώ σε 1.397 δικαιούχους ενίσχυσης για την καλλιέργεια μαστίχας Χίου
 • 2.977.655,08 ευρώ σε 2.561 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή πρόβειου γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ
 • 1.012.499,10 ευρώ σε 310 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ
 • 264.864,38 ευρώ σε 709 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή αίγειου γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ

Τέλος το υπόλοιπο πόσο των 3.241.127,62 ευρώ, αφορά σε συμπληρωματικές πληρωμές για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων και ενισχύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος για τα ΜΝΑ, που δεν αναφέρονται παραπάνω.

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τις πληρωμές, μπορούν να έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω της εφαρμογής  «Καρτέλα του Αγρότη» (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών που έχουν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθώς και μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών» (https://dip.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet) ή να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540) το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Επίσης σχετικά με τα δικαιώματα, οι  δικαιούχοι γεωργοί δύνανται να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη»  (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login), όπου αναρτήθηκε η ατομική τους πράξη προσδιορισμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2021. Επίσης, οι  αιτούντες γεωργοί για τους οποίους δεν εκδόθηκε ατομική πράξη προσδιορισμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος δύναται να ενημερωθούν στον παραπάνω σύνδεσμο, για τους κωδικούς ελέγχων που προέκυψαν κατά την τρέχουσα επεξεργασία χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2021. Για να είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή “Εγγραφή”.

Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού : https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι είναι  ήδη εγγεγραμμένοι  στις οn-line εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω εγγραφής στην ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό) και δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet.

Επιστροφή στην κορυφή