Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποστολή των τελευταίων αρχείων πληρωμής στην τράπεζα και τις πληρωμές για πάνω από 640.000 αγρότες να ανέρχονται τον τελευταίο μήνα του 2022 σε 1,4 δις ευρώ, ο Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η υλοποίηση των πληρωμών, όπως είχε προγραμματισθεί μέσω του gov.gr, της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης, του Πρασινίσματος, των Νέων σε ηλικία αγροτών, της Εξισωτικής Αποζημίωσης, των Αγροπεριβαλοντικών Μέτρων, των Νέων Αγροτών κλπ,  έτους 2022, καθώς και της ειδικής ενίσχυσης για τα Λιπάσματα, σε πάνω από 640.000 δικαιούχους, αποτέλεσε στόχο για τον οποίο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Οικονομικών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η Διαχειριστική Αρχή, η ΕΘΕΑΣ, τα ΚΥΔ και η Τράπεζα Πειραιώς, συνεργάσθηκαν αποτελεσματικά.

Το συνολικό ποσό πληρωμής για τους πάνω από 640.000 δικαιούχους που  πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναλύεται ως εξής:

Πίνακας Πληρωμών Ενισχύσεων από  ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα  30.11.22 - 23.12 2022

α/α

Κατηγορία Πληρωμής

Ποσό Ενίσχυσης σε €

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

1

Εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης

309.440.810,14

2

Πρασίνισμα

515.531.706,43

3

Συμπληρωματικών ποσών ενίσχυσης σε νέους σε ηλικία

26.146.893,64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4

Αγροπεριβαλλοντικά

212.568.751,10

5

Ν.Αγρότες, Σχ. Βελτίωσης & Μεταποίησης, Leader κπλ

21.389.747,30

6

Εξισωστική Αποζημείωση

235.487.927,60

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

7

Ενίσχυση για τα λιπάσματα

59.923.788,60

 

   

Σύνολο Πληρωμών (30.11.22 - 23.12 2022)

1.380.489.624,81

Ειδικότερα για τις πληρωμές της τελευταίας εβδομάδας, που έγιναν μετά τους προβλεπόμενους διασταυρωτικούς ελέγχους, αξίζει να σημειώσουμε:  

 α) στην εξόφληση του υπολοίπου 30% της Βασικής Ενίσχυσης, του πρασινίσματος  και των νέων σε ηλικία  έτους 2022 :

  • περιλαμβάνονται οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εκτός μικρών εξαιρέσεων για επί πλέον έλεγχο ή προσκόμιση δικαιολογητικών  
  • έγινε για πρώτη φορά κατανομή εθνικού αποθέματος, χωρίς οριζόντια μείωση στους κατόχους δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης μόνο με την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών από οριζόντιες μειώσεις από το 2018 και μετά. Δεν κατανεμήθηκε εθνικό απόθεμα σε όσους αποκλειστικά δήλωσαν εκτάσεις βοσκοτόπων σε καλή γεωργική κατάσταση χωρίς ζώα. Το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό είναι επαρκές για την κάλυψη των υπολοίπων αιτούντων.

β) στην πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης 2022, έγιναν οι διορθώσεις για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους με απόρριψη στην πρώτη αξιολόγηση. Δεν καταβάλλεται εξισωτική  αποζημίωση σε όσους έχουν έδρα πεδινές περιοχές, δεν διαθέτουν στάβλο σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή άσχετα με την περιοχή που έλαβαν κατανομή βοσκοτόπων. Για παραγωγούς με υπόλοιπο πληρωμών περίπου 20 εκ. ευρώ οι πληρωμές θα γίνουν μέχρι τις 29.12.2022

Οι πληρωμές στους 640.000 δικαιούχους ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χάρις στην πετυχημένη μεταρρύθμιση που εισήγαγε η κυβέρνηση, με την μεταφορά της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022 στο κυβερνητικό νέφος gov.gr. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ενεπλάκησαν και συνέβαλαν στην έγκαιρη πληρωμή και στην εδραίωση με αυτόν το τρόπο της μεταρρύθμισης στο gov.gr καθώς και τους εργαζομένους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Διαχειριστική Αρχή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις ΔΑΟΚ και την Τράπεζα Πειραιώς.

Οφείλω να σημειώσω ότι αυτή η προσπάθεια της Κυβέρνησης για την εξασφάλιση ρευστότητας στον αγροτικό τομέα δεν είναι μεμονωμένη αλλά συνεχής. Από σήμερα λειτουργεί στον ιστότοπο: https://m22.opekepe.gr/ η εφαρμογή  για την έναρξη των αιτήσεων για το Μέτρο 22 ενίσχυσης για την κτηνοτροφία ύψους 89 εκ ευρώ.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 2023- 2027 έχει λάβει έγκριση και επιβάλει να προγραμματίσουμε από τώρα την έγκαιρη έναρξη της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 στο gov.gr, τροποποιώντας την εφαρμογή ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ που ξεκινάει από 1.1.2023.   

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, εφαρμόζοντας τις δεσμεύσεις  της Κυβέρνησης, εντείνει καθημερινά τις προσπάθειές της για στήριξη των παραγωγών γεωργών και κτηνοτρόφων ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Επιστροφή στην κορυφή