Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρόκειται να προμηθευτεί 780 άδειες χρήσης του λογισμικού SYMANTEC ENDPOINT, το οποίο περιλαμβάνει το πρόγραμμα προστασίας των Η/Υ από ιούς (Antivirus) και το πρόγραμμα κρυπτογράφησης (Encryption) της Symantec. Το λογισμικό ανανεώνεται σχεδόν επί καθημερινής βάσεως, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τους εμφανιζόμενους ιούς /απειλές, να ελέγχει τα κινητά μέσα αποθήκευσης που συνδέονται στους υπολογιστές και να κρυπτογραφεί τα εξερχόμενα δεδομένα του Οργανισμού σε αυτές.

Η ενεργοποίηση των νέων αδειών άρχεται από τις 29/05/2023 και θα ισχύει για ένα χρόνο.

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό έως είκοσι τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (23.250,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %.

 

Επιστροφή στην κορυφή