Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι την χρονική περίοδο από 30/6/2023 έως και 7/7/203 πραγματοποιήθηκε η εκκαθάριση, η εξόφληση και η πίστωση των αναλογούντων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων συνολικού ποσού άνω των 197,5 εκατομμυρίων ευρώ για τα παρακάτω καθεστώτα:

Συνολικό ποσό ανά καθεστώς

A/A ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΣΟ σε €
1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 576.268,64
2 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 704.161,88
3 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ 240.519,21
4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΤΗΝΟΥ 5.792,36
5 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ 1.366,98
6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 216.996,96
7 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΟΥ, ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΛΑΘΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΒΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 137.624,08
8 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 85.198,29
9 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 63.475.328,86
10 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 873.173,63
11 ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 467.287,79
12 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ,ΚΩ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ 236.392,65
13 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 502.502,53
14 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 69.162,45
15 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ) 17.118.943,54
16 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ 498.962,80
17 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ 115.189,08
18 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΆΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ 70.539,15
19 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 278.026,98
20 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Ν. ΘΗΡΑΣ 150.105,96
21 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 20.534.623,38
22 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) 1.375.560,68
23 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 2.550.031,73
24 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 16.697.293,60
25 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 23.304.087,70
26 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 17.596.795,10
27 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 18.335.517,63
28 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ 1.066.197,52
29 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 397.996,32
30 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 116.676,81
31 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 36.553,00
32 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 377.562,41
33 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 46.908,25
34 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ 2.260,01
35 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 12.842,12
36 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ 34.999,69
37 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ 263.315,92
38 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ 131.966,34
39 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ 51.029,84
40 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 719.992,25
41 ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΩΣΚΟΛΗΚΩΝ 585.200,00
42 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑKIΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 9.176,44
43 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 808.479,27
44 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 253.271,49
45 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 2.615.911,99
46 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝ 1.365.831,74
47 ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2.397.315,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 197.510.940,81 Ευρώ

Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των μεταβιβάσεων Φ1, Φ2, Φ5, Φ6 και Φ9 των οποίων οι αποδέκτες δεν είχαν λάβει καμία πληρωμή αλλά και του Εθνικού Αποθέματος 2022, καθώς εντοπίστηκαν διάφορα προβλήματα στην πρώτη επεξεργασία του Δεκεμβρίου 2022, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε σήμερα Τρίτη 11/7/2023, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διασταυρωτικών ελέγχων να πιστωθούν στους λογαριασμούς τα ποσά των δικαιούχων. Για όσους δικαιούχους δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή την πληρωμή, θα υπάρξει η δυνατότητα νέας συμπληρωματικής πληρωμής, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που εκκρεμούν και της αξιολόγησής τους, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τη 15η Οκτωβρίου 2023.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρά τις δυσκολίες και τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια με ίδια μέσα, προκειμένου να διορθώσει τα περισσότερα προβλήματα του προηγούμενου διαστήματος, τα οποία ταλαιπώρησαν τους δικαιούχους παραγωγούς και θα συνεχίσει απρόσκοπτα για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Αναφορικά με τις πληρωμές των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης και για την ολοκλήρωση της τελικής εξόφλησης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενδικοφανών προσφυγών από τους δικαιούχους, εντός των προθεσμιών, που θα ανακοινωθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την επόμενη εβδομάδα, ώστε να επιτευχθεί η άρση των αδικιών.

Επιπλέον, οι παραγωγοί διαρκώς και χωρίς χρονικό περιορισμό, για τα καθεστώτα που λαμβάνουν σε τακτική βάση ενισχύσεις, έχουν το δικαίωμα με την υποβολή ενστάσεων και διοικητικών πράξεων, να αιτηθούν διορθώσεις έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση των διορθώσεων να λαμβάνουν το σύνολο των ενισχύσεων που δικαιούνται.

Οι πληρωμές όλων των καθεστώτων αρχικά θα αναρτηθούν στην Καρτέλα του Αγρότη και σταδιακά θα ενημερώνεται η πλατφόρμα του gov.gr με όλες τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως για παράδειγμα ευρήματα ελέγχων πληρωμής, ποσά, κωδικούς λαθών κλπ. έτσι ώστε οι παραγωγοί να έχουν πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες πληρωμής που τους αφορούν.

Ταυτόχρονα, εξελίσσεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των εκκρεμοτήτων, που αφορούν στη πληρωμή του εθνικού αποθέματος και των μεταβιβάσεων, αιτήματα ανωτέρας βίας, Διοικητικές Πράξεις έτους 2022, διαγραφές αιτήσεων των μεταβιβαστών, διόρθωση κατανομής βοσκοτόπων και αιτήματα των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο την αποκατάσταση των αδικιών, την διόρθωση των λαθών, την συμπλήρωση των ελλειμάτων και την αποκατάσταση της συνολικής ορθότητας των αιτήσεων, που αποτελεί τον μοναδικό και σίγουρο δρόμο καταβολής των ενισχύσεων, που αναμένουν οι παραγωγοί και που για τους ανωτέρω λόγους δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα, να τους καταβληθούν στο σύνολό τους.

Πρωταρχικός στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση που έχουν  η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού για την έγκαιρη και έγκυρη καταβολή των ενισχύσεων, με διαφάνεια, αξιοπιστία και αγαστή συνεργασία με τους δικαιούχους. Αναγνωρίζοντας τα διάφορα προβλήματα που προέκυψαν στο πρόσφατο παρελθόν, κάνουμε μια νέα αρχή, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, (τόσο η Κεντρική Υπηρεσία, όσο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και Νομαρχιακές Μονάδες) παραμένουν σε εγρήγορση, προκειμένου να δεχθούν τα προφορικά και έγγραφα αιτήματα των παραγωγών, και πάντοτε με πνεύμα συνεργασίας και υποστήριξης των δίκαιων αιτημάτων τους να προχωρήσουν στην αποκατάσταση κάθε αδικίας.

Εκ της Διοικήσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιστροφή στην κορυφή