Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2023 και με σκοπό τη διεκόλυνση των παραγωγών, είναι επιτρεπτές οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Προσθήκη αιτήματος βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα, κωδ. 401

2. Στα ΑΦΜ, τα οποία μετά την κατανομή έγιναν επιλέξιμα, επιτρέπεται η προσθήκη αιτήματος για την παρέμβαση Π3-71 (εξισωτική) στα γενικά στοιχεία της αίτησης 

 

Επιστροφή στην κορυφή