Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

O Οργανισμός ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς ότι, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των πληρωμών για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης του και των δεσμεύσεών του , διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

Η εφαρμογή καταχώρησης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων του έτους ενίσχυσης 2023. 

Ειδικότερα:

  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την παράδοση ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ΡΥΖΙΟΥ
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑ
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ΟΣΠΡΙΩΝ που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ΜΗΛΩΝ

θα παραμείνει ενεργή για καταχωρήσεις έως και την Παρασκευή 31/05/2024.

Η εγγραφή του Διαχειριστή του κάθε φορέα μέσω του συνδέσμου: https://registration.dikaiomata.gr/registrationUsrMngOsde/register1.php

Επιστροφή στην κορυφή