Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις ελέγχων, πραγματοποιήθηκε η 2η πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης Έτους 2011 σε όσους δικαιούχους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Θεραπεύοντας σε μεγάλο βαθμό τις περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ελλείψεις δικαιολογητικών, η 2η πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης Έτους 2011 αφορά 13.556 παραγωγούς και το συνολικό ποσό επιδότησης είναι περίπου 24,323 εκ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τα ποσά πληρωμής που τους καταβλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/sdip.asp). Ακόμη, στον σύνδεσμο http://www.opekepe.gr/searchExisotiki.asp, μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά και όσοι δικαιούχοι δεν τους καταβλήθηκε η Εξισωτική Αποζημίωση, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είτε γιατί οι αιτήσεις τους παρουσιάζουν ελλείψεις δικαιολογητικών.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα τα ποσά πληρωμής και τους δικαιούχους και για τις δύο πληρωμές.

Πίνακας

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για όσους δικαιούχους εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ολοκλήρωσης της πληρωμής τους. Σε κάθε περίπτωση, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, ο αριθμός των δικαιούχων έχει αυξηθεί κατά περίπου 3.000.

Με σκληρή και συλλογική προσπάθεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσπαθεί να μην αποκλίνει επί του προγράμματος πληρωμών που ανακοινώνει στην αρχή κάθε έτους. Σ' αυτό το πλαίσιο, με βαθύ αίσθημα ευθύνης, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό τις απαραίτητες και σύμφωνες με τους κοινοτικούς κανονισμούς εργασίες που θα οδηγήσουν στην προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης Έτους 2012 εντός του Οκτωβρίου.

Επιστροφή στην κορυφή