Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διήμερη επίσκεψη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε πραγματοποίησε στις 23 και 24 Ιανουαρίου αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων από τον αντίστοιχο Οργανισμό Πληρωμών της Δημοκρατίας της Κροατίας(PAAFRD).

Σκοπός της επίσκεψής τους ήταν η μετάδοση τεχνογνωσίας και εμπειρίας από την υλοποίηση και εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας στην Ελλάδα. Φιλικό χαιρετισμό στη συνάντηση απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Αλέξανδρος Οφίδης, ο οποίος τους καλωσόρισε και τους ενημέρωσε για τις δράσεις και υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο Οργανισμός. Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, τη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου και το Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, ενώ από τον Κροατικό Οργανισμό Πληρωμών συμμετείχαν στελέχη από τις αντίστοιχες Δ/νσεις.

Η κροατική αντιπροσωπεία εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την τεχνική κατάρτιση που της παραδόθηκε σχετικά με το πρόγραμμα της Αλιείας στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες.

 

jpg

 

Επιστροφή στην κορυφή