Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Η ψήφιση του Νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ A’ 66) σχετικά με την «Διαχείριση ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρυθμίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα το Άρθρο 7 επιφέρει κάποιες αλλαγές στα κριτήρια και την μοριοδότηση αυτών της διαδικασίας απευθείας μίσθωσης αγροτεμαχίων δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η 22η ανάρτηση της προηγούμενης Πέμπτης ήταν η τελευταία σε συμφωνία με την αριθμό 2556/2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2290), η οποία εφαρμόζεται για την εκμίσθωση ακινήτων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέχρι την 22.3.2012. Για τα 2176 αγροτεμάχια των 22 αναρτήσεων που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα, η διαδικασία της εκμίσθωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 23.9.2012.

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΑ 33
ΗΜΑΘΙΑ 92
ΘΕΣΣ/ΚΗ 203
ΚΑΒΑΛΑ 107
ΚΙΛΚΙΣ 198
ΞΑΝΘΗ 272
ΠΕΛΛΑ 98
ΠΙΕΡΙΑ 20
ΡΟΔΟΠΗ 461
ΣΕΡΡΕΣ 300
ΦΛΩΡΙΝΑ 66
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 128
ΒΟΙΩΤΙΑ 9
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 37
ΛΑΡΙΣΑ 56
ΕΥΒΟΙΑ 8
ΔΡΑΜΑ 69
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 19
 2176Η διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναβαθμίζεται προκειμένου να είναι σύμμορφη με τον Νόμο 4061/2012 και αναμένεται εντός των επόμενων δύο εβδομάδων να ξεκινήσει κάθε Πέμπτη η ανάρτηση νέων αγροτεμαχίων.

Επιστροφή στην κορυφή