Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

pdf Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2017 Πιστοποίηση-Αναγνώριση Φορέων Α' στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2017-2020

Για την είσοδο στην Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση Φορέων Α (Πρόσκληση Υπ' αριθμ. 7136/24-01-2017) πατήστε εδώ

pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ I επί της υπ'αριθμ.7136/24.01.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

pdf Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την υπ΄ αρ. 7136/24-01-2017 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2017 Πιστοποίηση - Αναγνώριση Φορέων Α' στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2017-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψήφιων Φορέων Α' για την υπ΄ αριθ. 7136/24-01-2017 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2017 Πιστοποίηση - Αναγνώριση Φορέων Α' στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2017-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση των Υποψήφιων Φορέων Α' για την υπ΄ αριθ. 7136/24-01-2017 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2017 Πιστοποίηση - Αναγνώριση Φορέων Α' στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2017-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψήφιων Φορέων Α' για την υπ΄ αριθ. 7136/24-01-2017 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2017 Πιστοποίηση - Αναγνώριση Φορέων Α' στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2017-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΕΩΝ Α - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΩΝ

Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικά με την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης

pdf Τράπεζα Θεμάτων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ημερομηνία ανανέωσης:27.03.2017)

pdf Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 - Παρουσίαση Αμεσων Ενισχύσεων

pdf Μεταβιβάσεις ΔΒΕ 2017 - Παρουσίαση Αμεσων Ενισχύσεων (Ημερομηνία ανανέωσης:02.05.2017)

pdf Πράσινη Ενίσχυση 2017 - Παρουσίαση Τεχνικών Ελέγχων

pdf VIDEO1 - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
pdf VIDEO2 - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
pdf VIDEO3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
pdf VIDEO4 - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή