Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

pdf Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση-Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020

pdf Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΩΝ ΚΥΔ

pdf Αξιολόγηση των Υποψήφιων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το Β' στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΔ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. (20.03.2018)

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. (20.03.2018)

pdf Αξιολόγηση των Υποψήφιων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. (29.03.2018)

pdf Τροποποίηση της με αριθ.πρωτ.274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ»

pdf Άρση πιστοποίησης Κ.Υ.Δ-Τροποποίηση της με αριθ.πρωτ.274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ»

pdf Αξιολόγηση των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης (μετά από αιτήματα θεραπείας).

Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικά με την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης

pdf Τράπεζα Θεμάτων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ημερομηνία ανανέωσης:26.02.2018)

pdf Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 - Παρουσίαση Αμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς

pdf Μεταβιβάσεις ΔΒΕ 2018 - Παρουσίαση Αμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς

pdf Πράσινη Ενίσχυση 2018 - Παρουσίαση Τεχνικών Ελέγχων

pdf VIDEO4 - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή