Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Περίληψη για την ανάδειξη φορέα υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος 2009 δωρεάν διανομής μακαρονιών στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2009) 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


KYA


Περίληψη για την ανάδειξη φορέα υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος 2009 δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2009) 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

KYA


Θέμα: «Πληρωμή της Ενίσχυσης για την Διατήρηση των Παραδοσιακών Ελαιώνων Μικρών Νήσιών Αιγαίου Πελάγους»


Η πληρωμή της ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ύψους 11,066,726.79 ευρώ για αριθμό 53,341 δικαιούχων αγροτών θα λάβει χώρα στις 14/04/2009.

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. Με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα κατά σειρά προτεραιότητας για την πλήρωση είκοσι οχτώ (28) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ και ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, για τις υπηρεσίες του στην Αθήνα και στις Νομαρχίες Λάρισας, Αχαΐας, Φθιώτιδας και Αρκαδίας (Προκήρυξη 1/293Μ/2008 ΦΕΚ 428/28-08-2008).


Η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων θα γίνει την Πέμπτη 19/03/2009 στην έδρα του Οργανισμού (Αχαρνών 241), στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (Γλαράκη 10β & Αχαρνών 364 και Αχαρνών 330), στις έδρες των Περιφερειακών Δ/νσεων του Οργανισμού, στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των Νομών στις οποίες έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις, στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Αχαρνών 2) καθώς και στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Η διαδικασία επιλογής των λοιπών κατηγοριών συνεχίζεται και η ανάρτηση αυτών θα γίνει σταδιακά.O ΠΡΟΕΔΡΟΣΔρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει διαρκή διαγωνισμό για την πώληση 60.424,95 hl αλκοόλης οινικής προέλευσης προερχόμενης από τις αποστάξεις των αρ. 27 & 30 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1493/99, που κατέχεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Παρέμβασης με σκοπό την αποκλειστική χρήση της, με την μορφή βιοαιθανόλης, στον τομέα των καυσίμων στην Κοινότητα. 

Επιστροφή στην κορυφή