Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα: 


«Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων του υπολογιστικού κέντρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα: 


«Προμήθεια συρραφίδων»

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικώς συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση του έργου «Ορθή καταγραφή και εξακρίβωση των επιλέξιμων βοσκοτόπων (βοσκήσιμων εκτάσεων) 
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2013)
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κωδικός Διαγωνισμού: 40

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού ΦΕΤΑ ΠΟΠ (έτος προϋπολογισμού 2013).

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ (έτος προϋπολογισμού 2013)
pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κωδικός Διαγωνισμού: 42

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ (έτος προϋπολογισμού 2013).

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ (έτος προϋπολογισμού 2013)
pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κωδικός Διαγωνισμού: 45

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομής εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2013) 

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομής εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2013) 
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού ΦΕΤΑ ΠΟΠ


 (έτος προϋπολογισμού 2013)

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κωδικός Διαγωνισμού: 41

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ (έτος προϋπολογισμού 2013).

Κωδικός Διαγωνισμού: 39

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομή ζυμαρικών στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2013)

Κωδικός Διαγωνισμού: 43

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ (έτος προϋπολογισμού 2013) 

Κωδικός Διαγωνισμού: 1

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2013) 

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομή ζυμαρικών στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2013).
pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την υποβολή της αίτησης on line, η προθεσμία υποβολής θα παραταθεί μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Μαΐου.

Ανακοινώνεται ότι λόγω τεχνικών δυσκολιών που παρουσιάστηκαν κατά την υποβολή της αίτησης on line, η προθεσμία υποβολής θα παραταθεί μέχρι τη Δευτέρα 13 Μαϊου. 


Επισημαίνεται ότι το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό έως το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Μαΐου 2013 στις 12.00 μ.μ.

Επιστροφή στην κορυφή