Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Με αφορμή περιστατικά σωματικής και λεκτικής βίας, που έλαβαν χώρα σε βάρος εργαζομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στην Περιφέρεια, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:


Οι εργαζόμενοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ασκούν καθημερινά με ιδιαίτερο ζήλο και αυταπάρνηση τα καθήκοντά τους, παρόλο τον περιορισμένο αριθμό τους σε περιφερειακό κυρίως επίπεδο και μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα δε αυτή την περίοδο που μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος όγκος πληρωμών στα πλαίσια του υφιστάμενου κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου.

Η πληθώρα των αποριών που έχουν ανακύψει, λόγω κυρίως της έλλειψης πληροφόρησης που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο, τόσο από την εφαρμογή για πρώτη χρονιά της νέας Κ.Α.Π. (για τα θέματα των προσωρινών δικαιωμάτων και της πρώτης πληρωμής της Βασικής Ενίσχυσης) όσο και από την προκαταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2015 και την εξόφληση αυτής των προηγούμενων ετών, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ή άλλοθι για τέτοια περιστατικά.

Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε περίπτωση επανάληψης τέτοιων περιστατικών, προτίθεται να εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα για την προάσπιση των εργαζομένων, αλλά και για την προάσπιση του έργου του Οργανισμού, που μόνο κατά το διάστημα 21/9/2015 με 31/12/2015, κατέβαλε στα πλαίσια του Ε.Γ.Τ.Ε. 1.540.684.261 €, στα πλαίσια του Ε.Γ.Τ.Α.Α. 570.188.849 € και στα πλαίσια του Ε.Τ.Α. 37.948.595 € (συνολικά 2.148.821.705 €), δίνοντας μια σημαντική «ανάσα» στην αγροτική οικονομία και συνολικά στην οικονομία της υπαίθρου χώρας του τόπου μας.

Επιστροφή στην κορυφή