Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Από τον Μάιο του 2016 ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκής εμβέλειας ερευνητικό έργο «Personalised public services in support of the implementation of the new CAP (RECAP)» που αντικείμενο έχει να συνδυάσει τα ανοιχτά δορυφορικά δεδομένα σε μία σύγχρονη πλατφόρμα πληροφορικής και να δημιουργήσει ένα εργαλείο για τους αγρότες, τους γεωργικούς συμβούλους και τους οργανισμούς πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η αυτοματοποίηση των ελέγχων της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που αναφέρονται στην καλή διατήρηση του περιβάλλοντος και τις ορθές γεωργικές πρακτικές (κανόνες της “πολλαπλής συμμόρφωσης”).

Η κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο αποτελείται από τους παρακάτω εταίρους:DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., Instituto Navarro de Technologias e Infraestructuras Agroalimentarias SA, ΟΠΕΚΕΠΕ, National Paying Agency of Lithuania, Viesoji Istaiga Lietuvos Zemes Ukio Konsultavimo Tarnyba, Strutt & Parker LLP, Inosens Doo Novi Sad, University of Reading, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Iniciativas Innovadoras Sal, ETAM Α.Ε. και CREVIS SPRL.

Σχετικά αρχεία :

pdf Σύντομη περιγραφή RECAP
doc 1ο_Δελτίο Τύπου (kickoff meeting)
doc 2ο_Δελτίο Τύπου
pdf 3ο_Δελτίο Τύπου

1st RECAP Webinar (Thursday, 20 April 2017)

 

Επιστροφή στην κορυφή