Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Το Σχέδιο προβλέπει την προμήθεια σε παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας.

Πληροφορίες:

Το «Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία» εφαρμόζεται στα δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση.

Περίοδος υλοποίησης του «Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία» ορίζεται το εκάστοτε τρέχον σχολικό έτος.

Το Σχέδιο προώθησης φρούτων στα σχολεία είναι συγχρηματοδοτούμενο . Το ποσοστό χρηματοδότησης (81%) του Σχεδίου από ενωσιακή χρηματοδότηση για την περίοδο υλοποίησης 2015 - 2016 αντιστοιχεί σε 3.143.600,00 ευρώ.

Στόχοι του Σχεδίου:

 1. Η διαρκή αύξηση του μεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο της διαμόρφωσης των διατροφικών τους συνηθειών. 
 2. Η αύξηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών. 
 3. Η επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής , ιδίως τη σταθεροποίηση των αγορών και τη διασφάλιση του εφοδιασμού τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Προϊόντα προς διάθεση για το σχολικό έτος 2015-2016 βάσει της διαθεσιμότητάς τους:

 1. μήλα
 2. πορτοκάλια
 3. κομπόστα ροδάκινο σε ατομική συσκευασία
 4. κορινθιακή σταφίδα
 5. ξερά σύκα

Αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση του Σχεδίου

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
 • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
 • Υπουργείο Υγείας 
 • Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε), ορίζονται ως αρμόδιες υπηρεσίες για:

 • τη διενέργεια των διαγωνισμών, 
 • την παρακολούθηση και τον έλεγχο, 
 • την αναγνώριση και εκκαθάριση των φακέλων πληρωμής του/των επιλεγμένου/ων φορέα/ων εκτέλεσης

Φορέας εκτέλεσης του Σχεδίου είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2 του Καν. 288/2009 που επιλέγεται με τη διενέργεια διαγωνισμού.

Η ενίσχυση προορίζεται για τα παιδιά που φοιτούν κανονικά σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα που διαχειρίζονται ή αναγνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους. Η ομάδα στόχος καθορίζεται στην εκάστοτε Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Ενδεικτική κατανομή ενωσιακής ενίσχυσης ανά κράτος μέλος
Κράτος μέλοςΠοσοστό συγχρηματοδότησης (%)Παιδιά 6-10
απόλυτοι αριθμοί
Ευρώ
Αυστρία 75 % 406.322 2.239.273
Βέλγιο 75 % 611.450 3.369.750
Βουλγαρία 90 % 316.744 2.094.722
Κροατία 90 % 205.774 1.360.845
Κύπρος 75 % 44.823 290.000
Τσέχικη Δημοκρατία 88 % 480.495 3.124.660
Δανία 75 % 328.182 1.808.638
Εσθονία 90 % 66.436 439.361
Φινλανδία 75 % 290.308 1.599.911
Γαλλία 76 % 4.051.279 22.500.145
Γερμανία 75 % 3.575.991 19.707.575
Ελλάδα81 %529.6483.143.600
Ουγγαρία 86 % 482.160 3.031.022
Ιρλανδία 75 % 319.126 1.758.729
Ιταλία 80 % 2.853.098 16.719.794
Λετονία 90 % 95.861 633.957
Λιθουανία 90 % 136.285 901.293
Λουξεμβούργο 75 % 29.473 290.000
Μάλτα 75 % 19.511 290.000
Κάτω Χώρες 75 % 986.118 5.434.576
Πολωνία 88 % 1.802.733 11.645.350
Πορτογαλία 85 % 527.379 3.284.967
Ρουμανία 89 % 1.054.185 6.869.985
Σλοβακία 89 % 262.703 1.709.502
Σλοβενία 83 % 91.095 554.291
Ισπανία 75 % 2.337.457 12.939.604
Σουηδία 75 % 518.322 2.856.514
ΗΒ 76 % 3.494.635 19.401.935
ΕΕ 2879 %25.917.593150.000.000

Σχετικά Αρχεία

pdf Κανονισμός Επιτροπής 288/2009

pdf Κανονισμός Συμβουλίου 1308/2013

pdf KYA 518/9689 (ΦΕΚ 89/Β/25-11-2016): Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L347 της 20.12.2013, σ.671) και (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 38) σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία.

pdf Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 518/9689 ΚΥΑ KYA 518/9689 (ΦΕΚ 89/Β/25-11-2016): Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L347 της 20.12.2013, σ.671) και (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 38) σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία.

pdf Υπ΄αριθμ. 1154/24946/26-02-2016 διακύρηξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία και φορέα εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων για το σχολικό έτος 2015-2016.

pdf Λίστα Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

doc Λίστα Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων

 

 

Επιστροφή στην κορυφή