Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Το Σχέδιο προβλέπει την προμήθεια σε παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας.

Πληροφορίες:

Το «Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία» εφαρμόζεται στα δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση.

Περίοδος υλοποίησης του «Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία» ορίζεται το εκάστοτε τρέχον σχολικό έτος.

Το Σχέδιο προώθησης φρούτων στα σχολεία είναι συγχρηματοδοτούμενο . Το ποσοστό χρηματοδότησης (81%) του Σχεδίου από ενωσιακή χρηματοδότηση για την περίοδο υλοποίησης 2015 - 2016 αντιστοιχεί σε 3.143.600,00 ευρώ.

Στόχοι του Σχεδίου:

 1. Η διαρκή αύξηση του μεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο της διαμόρφωσης των διατροφικών τους συνηθειών. 
 2. Η αύξηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών. 
 3. Η επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής , ιδίως τη σταθεροποίηση των αγορών και τη διασφάλιση του εφοδιασμού τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Προϊόντα προς διάθεση για το σχολικό έτος 2015-2016 βάσει της διαθεσιμότητάς τους:

 1. μήλα
 2. πορτοκάλια
 3. κομπόστα ροδάκινο σε ατομική συσκευασία
 4. κορινθιακή σταφίδα
 5. ξερά σύκα

Αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση του Σχεδίου

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
 • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
 • Υπουργείο Υγείας 
 • Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε), ορίζονται ως αρμόδιες υπηρεσίες για:

 • τη διενέργεια των διαγωνισμών, 
 • την παρακολούθηση και τον έλεγχο, 
 • την αναγνώριση και εκκαθάριση των φακέλων πληρωμής του/των επιλεγμένου/ων φορέα/ων εκτέλεσης

Φορέας εκτέλεσης του Σχεδίου είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2 του Καν. 288/2009 που επιλέγεται με τη διενέργεια διαγωνισμού.

Η ενίσχυση προορίζεται για τα παιδιά που φοιτούν κανονικά σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα που διαχειρίζονται ή αναγνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους. Η ομάδα στόχος καθορίζεται στην εκάστοτε Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Ενδεικτική κατανομή ενωσιακής ενίσχυσης ανά κράτος μέλος
Κράτος μέλοςΠοσοστό συγχρηματοδότησης (%)Παιδιά 6-10
απόλυτοι αριθμοί
Ευρώ
Αυστρία75 %406.3222.239.273
Βέλγιο75 %611.4503.369.750
Βουλγαρία90 %316.7442.094.722
Κροατία90 %205.7741.360.845
Κύπρος75 %44.823290.000
Τσέχικη Δημοκρατία88 %480.4953.124.660
Δανία75 %328.1821.808.638
Εσθονία90 %66.436439.361
Φινλανδία75 %290.3081.599.911
Γαλλία76 %4.051.27922.500.145
Γερμανία75 %3.575.99119.707.575
Ελλάδα81 %529.6483.143.600
Ουγγαρία86 %482.1603.031.022
Ιρλανδία75 %319.1261.758.729
Ιταλία80 %2.853.09816.719.794
Λετονία90 %95.861633.957
Λιθουανία90 %136.285901.293
Λουξεμβούργο75 %29.473290.000
Μάλτα75 %19.511290.000
Κάτω Χώρες75 %986.1185.434.576
Πολωνία88 %1.802.73311.645.350
Πορτογαλία85 %527.3793.284.967
Ρουμανία89 %1.054.1856.869.985
Σλοβακία89 %262.7031.709.502
Σλοβενία83 %91.095554.291
Ισπανία75 %2.337.45712.939.604
Σουηδία75 %518.3222.856.514
ΗΒ76 %3.494.63519.401.935
ΕΕ 2879 %25.917.593150.000.000

Σχετικά Αρχεία

pdf Κανονισμός Επιτροπής 288/2009

pdf Κανονισμός Συμβουλίου 1308/2013

pdf KYA 518/9689 (ΦΕΚ 89/Β/25-11-2016): Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L347 της 20.12.2013, σ.671) και (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 38) σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία.

pdf Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 518/9689 ΚΥΑ KYA 518/9689 (ΦΕΚ 89/Β/25-11-2016): Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L347 της 20.12.2013, σ.671) και (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 38) σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία.

pdf Υπ΄αριθμ. 1154/24946/26-02-2016 διακύρηξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία και φορέα εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων για το σχολικό έτος 2015-2016.

pdf Λίστα Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

doc Λίστα Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων

 

 

Επιστροφή στην κορυφή