Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Δημοφιλείς ερωτοαπαντήσεις

 • Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. AGROCERT

  Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &…

 • 'Άμεση Ενίσχυση

  Η πληρωμή που καταβάλλεται απ' ευθείας στο γεωργό στο πλαίσιο καθεστώτος ή μέτρου εισοδηματικής στήριξης…

 • Γεωργική Δραστηριότητα

  Γεωργική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στην αγροτική οικονομία, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών και…

 • Εξισωτική Αποζημίωση

  Η παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως…

 • Αγροτεμάχιο Αναφοράς

  Ορίζεται μια γεωγραφικά οριοθετημένη έκταση, η οποία φέρει ενιαία στοιχεία αναγνώρισης, όπως έχει καταγραφεί στο…

Επιστροφή στην κορυφή