Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Ψ / ψ

Ψηφιοποιηθείσα Έκταση

Έκταση που προκύπτει από την ψηφιοποίηση των ορίων των αγροτεμαχίων από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 2010…

Έκταση που προκύπτει από την ψηφιοποίηση των ορίων των αγροτεμαχίων από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 2010 και κατόπιν υπόδειξης από τον παραγωγό.

319 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Επιστροφή στην κορυφή