Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Λ / λ

Λ.Α.Χ.

Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες Ονομάζονται έτσι οι φτωχότερες χώρες στον κόσμο, η πρόοδος των οποίων καθυστερεί λόγω των αδύναμων οικονομιών τους…

Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες

Ονομάζονται έτσι οι φτωχότερες χώρες στον κόσμο, η πρόοδος των οποίων καθυστερεί λόγω των αδύναμων οικονομιών τους και της ασθενούς ικανότητας ανάπτυξης. Αξιολογούνται με βάση το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., την οικονομική ποικιλομορφία και την ποιότητα ζωής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στις χώρες Λ.Α.Χ., στηρίζει τα μέτρα της διεθνούς κοινότητας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη τους και στην εξασφάλιση της πρόσβασης τους στην αγορά.

341 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Λευκές Βίβλοι

Οι Λευκές Βίβλοι που εκδίδονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα που περιλαμβάνουν προτάσεις κοινοτικής δράσης σε συγκεκριμένους τομείς. Σε ορισμένες…

Οι Λευκές Βίβλοι που εκδίδονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα που περιλαμβάνουν προτάσεις κοινοτικής δράσης σε συγκεκριμένους τομείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν προέκταση των Πράσινων Βίβλων. Εφόσον διατυπωθεί ευνοϊκή γνώμη για τη Λευκή Βίβλο από το Συμβούλιο, μπορεί, ενδεχομένως, να ακολουθήσει πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα.

364 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Επιστροφή στην κορυφή