Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει την δυνατότητα σε όσους πολίτες το επιθυμούν να εγγραφούν σε μια νέα του ψηφιακή υπηρεσία για την λήψη ενημερώσεων μέσω SMS σχετικά με τις δραστηριότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως Πληρωμές στα πλαίσια Κοινοτικών Ενισχύσεων, καταληκτικές ημερομηνίες Υποβολής Δηλώσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικά, κ.ο.κ.


Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί στην υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2010 ή 2011 (όταν ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων έτους 2011), ο δικαιούχος να είχε δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου. Το κόστος της υπηρεσίας για 15 ενημερώσεις-μηνύματα είναι 2,07€ με ΦΠΑ.

Για την εγγραφή στην υπηρεσία επισκεφτείτε το site του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι οι δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης έτους 2010 μπορούν απλά με την εισαγωγή του ΑΦΜ τους στο link http://www.opekepe.gr/sdip.asp να ενημερωθούν για την κατάσταση της σχετικής εντολής εξόφλησής τους.


Οι δικαιούχοι ενημερώνονται, τόσο για το ποσό που τους καταβάλετε, όσο και για τους λόγους ενδεχόμενης μη καταβολής.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών αποστολής μαζικών μηνυμάτων για την υλοποίηση υπηρεσίας που αφορά την ενημέρωση παραγωγών – δικαιούχων κοινοτικών επιδοτήσεων μέσω SMS, για θέματα Πληρωμών, Υποβολής Αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών.


Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους έως και την Δευτέρα 13/12/2010 και ώρα 14:00 στο email: λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

 • Η υλοποίηση του έργου καθώς και η παροχή της υπηρεσίας δεν θα επιβαρύνει καθόλου οικονομικά τον Οργανισμό.
 • Ο χρήστης, που θα επιθυμεί την χρήση της υπηρεσίας, θα χρεώνεται μέσω SMS χρέωσης και θα «προαγοράζει» έναν αριθμό ενημερωτικών SMS, τα οποία θα λαμβάνει στο κινητό του όταν συντρέχει λόγος ενημέρωσής του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Τα μηνύματα ενημέρωσης θα τα λαμβάνουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες από πλατφόρμα μαζικής αποστολής SMS της εταιρίας.
 • Όλη η διαδικασία θα υπόκειται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα υπογραφεί σύμφωνο διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών ανάμεσα στην εταιρία και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει την δυνατότητα σε όσους πολίτες το επιθυμούν να εγγραφούν σε μια νέα του ψηφιακή υπηρεσία για την λήψη ενημερώσεων μέσω SMS σχετικά με τις δραστηριότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως Πληρωμές στα πλαίσια Κοινοτικών Ενισχύσεων, καταληκτικές ημερομηνίες Υποβολής Δηλώσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικά, κ.ο.κ.


Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί στην υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2010, ο δικαιούχος να είχε δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου. Το κόστος της υπηρεσίας για 15 ενημερώσεις-μηνύματα είναι 2,07€ με ΦΠΑ.

Για την εγγραφή στην υπηρεσία επισκεφτείτε το site του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την έναρξη της ανοιχτής συζήτησης πράξης με τίτλο ‘Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)’ που υπέβαλε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στο ΕΠ ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’ και η οποία εγκρίθηκε με Προϋπολογισμό 12.676.000€.


Η πράξη είναι μια συνολική προσπάθεια του ΥπΑΑΤ και των εποπτευόμενων φορέων του για την πλήρη μεταβολή των υπηρεσιών που παρέχονται από τους κρατικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας προς τους πολίτες-καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Το eΥπΑΑΤ απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις της καινοτομίας με ενέργειες και τομές που θέτουν τον πολίτη στο κέντρο της πολιτικής του ικανοποιώντας το κοινό αίσθημα δικαίου υλοποιώντας το αυτονόητο απαντώντας έμπρακτα στις λογικές χρόνων ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δεν γίνεται να εφαρμοστούν στον αγροτικό τομέα.

Η ανοιχτή συζήτηση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12/12/2010 και ώρα 24:00. Τα υπό συζήτηση κείμενα είναι διαθέσιμο στην σχετική ιστοσελίδα στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr). Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα αποστέλλονται στο e-mail και ακολούθως θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της συζήτησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης της Διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Υπηρεσίες συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης (ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης των γεωργών και τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος, την ασφάλιση και την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για το έτος 2011 και με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2012 και 2013".


Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14/11/2010 και ώρα 24:00. Το κείμενο του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην σχετική ιστοσελίδα στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr). Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα αποστέλλονται στο e-mail και ακολούθως θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης.

O ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται να αναθέσει κατόπιν υποβολής προσφορών το έργο: «Εργασίες καθαριότητας του κτιρίου των οδών Καστοριάς 2Α & Φαρσάλων στη Λάρισα». 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται να αναθέσει κατόπιν υποβολής προσφορών το έργο: «Εργασίες καθαριότητας στο κτίριο των οδών Ηρακλή & Εμμανουήλ Παππά στο Ηράκλειο Κρήτης». 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται να αναθέσει κατόπιν υποβολής προσφορών το έργο: «Εργασίες καθαριότητας στο κτίριο στο 1ο χλμ. Εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας στην Κοζάνη». 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται να αναθέσει κατόπιν υποβολής προσφορών το έργο: «Εργασίες καθαριότητας του κτιρίου επί της οδού Χ. Λουριώτη στην Άρτα». 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας λήψης μη θεωρημένου πιστοποιητικού εγγραφής στο ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων).


Με αυτή την υπηρεσία, μετά την καταχώριση των προβλεπόμενων ανά περίπτωση πεδίων στην εφαρμογή, πραγματοποιείται αυτόματα μηχανογραφικός έλεγχος των προϋποθέσεων του Άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 (Νόμος Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) και παράγεται σχετική ένδειξη κατάταξης του αιτούντα αγρότη στους επαγγελματίες ή μη αγρότες.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να υλοποιεί τεχνολογικές υπηρεσίες που θα στοχεύουν να ικανοποιούν άμεσα τις απαιτήσεις του πολίτη-αγρότη.


Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για την ενημέρωση σας, εισαγωγή του ΑΦΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποστολή του σχετικού αρχείου πληρωμής στην ΑΤΕ, τράπεζα που συνεργάζεται ο Οργανισμός Πληρωμών, αρχίζει σήμερα η διαδικασία πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων. Τα σχετικά ποσά που συνολικά ανέρχονται σε περίπου 1 δις € θα είναι διαθέσιμα από αύριο το πρωί. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την έναρξη της διαδικτυακής υπηρεσίας ενημέρωσης των αγροτών για τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Οργανισμός. 

Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του Πολίτη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών ραφιών (dexion) στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: 


jpg ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
jpg ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προμήθεια γραφιστικών υπηρεσιών για το νέο δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τις κάτωθι απαιτήσεις: 


 • Δημιουργία γραφιστικού προτύπου για την πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου για χρήση στο html κώδικα των σελίδων
 • Προμήθεια του συνόλου των εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν στις διαφορετικές σελίδες που θα δημιουργηθούν
 • Προμήθεια stylesheets για την παρουσίαση πίνακα, κειμένου, συνδέσμων, blocks, ηλεκτρονικών φορμών

  jpg Γενικοί Όροι
  jpg Πρόσκληση

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της διαφάνειας, της ενημέρωσης των δικαιούχων και της αναβάθμισης της ποιότητας των παραχωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), από σήμερα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παραγωγό εισάγοντας τον ΑΦΜ να πληροφορείται σε καθημερινή βάση για:

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ σε δικαιούχους από 1.1.2010 έως 31.10.2010 για τα ταμεία ΕΓΤΕ (Άμεσες Ενισχύσεις), ΕΓΤΑΑ (Αγροτική Ανάπτυξη), ΕΤΑ (Αλιεία)

Επιστροφή στην κορυφή