Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

 

 Α.Σ.ΠΥΡΓΟΥ Ο ΡΟΔΙΤΗΣ
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤ.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Δ.ΒΙΑΝΝΟΥ
pdf Πρόσκληση 14[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdf Πρόσκληση 15[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdf Πρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdf Πρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 17
 
 
 Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
pdf Πρόσκληση 9[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdf Πρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdf Πρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdf Πρόσκληση 15[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 15
 
 Α.Σ.ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
pdf Πρόσκληση 10[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdf Πρόσκληση 12   [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα_Πρόσκλησης_12
pdf Πρόσκληση 13[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα_Πρόσκλησης_13
pdf Πρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ
pdf Πρόσκληση 10[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdf Πρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdf Πρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdf Αποτέλεσμα Πρόσκλησης 14
 
 Α.Σ.ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ
pdf Πρόσκληση 12[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdf Πρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdf Πρόσκληση 14[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdf Πρόσκληση 15[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdf Πρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdf Πρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 17
 
 
 Α.Σ. ΜΕΣΚΛΩΝ
pdf Πρόσκληση 10[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Πρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdf Πρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
 
 Α.Σ.ΟΡΕΙΝΟΥ
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdf Πρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
 
 Α.Σ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
pdf Πρόσκληση 8[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdf Πρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
 
 ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΛΙΘΙΝΩΝ
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΖΑΚΡΟΥ
pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdf Πρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdf Πρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdf Πρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 15
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΙΩΝ ΦΟΥΤΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΣΥΚΕΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ

pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]

pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
 
 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε.
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
 
 Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΠΕΥΚΩΝ
pdf Πρόσκληση 10[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΑΣΩΠΟΥ
 
 Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩN
 
 Α.Σ.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"
pdf Πρόσκληση 4[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 4
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ-ΑΒΙΑΣ
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ Α'( πρωην Α.Σ.Παλαιοκηπου)
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠ.ΕΛΙΑΣ τ.Δ.Αρκαδίου
  pdf Πρόσκληση 14[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdf Πρόσκληση 15[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdf Πρόσκληση 16[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 16
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
pdf Πρόσκληση 11[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ "ΦΟΙΝΙΚΑΣ"
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΡΑΚΟΣ
pdf Πρόσκληση 8  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.Σ.ΣΤΕΡΝΑΣ
pdf Πρόσκληση 4 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 4
 
 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Σ.ΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 
 Α.Σ.ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
 
 ΕΝΩΣΗ Σ.ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.Σ.ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
 
 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ-ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ Σ.ΚΟΥΝΑΒΩΝ
pdf Πρόσκληση 8[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
 
 Α.ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
pdf Πρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdf Πρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 17
pdf Πρόσκληση 18 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 18
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΝ Ο ΜΑΛΕΑΣ
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdf Πρόσκληση 12  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdf Πρόσκληση 13  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdf Πρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdf Πρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 15
 
 Α.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΣΤΥΛΙΔΑΣ
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
 
 Α.Σ.ΜΥΡΤΙΑΣ
pdf Πρόσκληση 4[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 4
 
 Α.Σ.ΠΕΤΡΙΝΑΣ
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε.
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΧΑΜΕΖΙΟΥ
 
 Α.Σ.ΧΑΝΙΩΝ
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Α.Σ.ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 ΛΑΙΚΟΣ Α.Σ.ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Α.Σ.ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
pdf Πρόσκληση 13  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdf Πρόσκληση 14  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdf Πρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdf Πρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 16
 
 Α.Σ.ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
pdf Πρόσκληση 4 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 4
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
 
 Α.Σ.ΦΡΟΥΤΩΝ,ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΣΙΤΗΡΩΝ,ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ "ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ"
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.Σ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΝΕΑΣ ΠΡΑΙΣΣΟΥ
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκληση 10
 
 Α.Σ.ΕΜΠΑΡΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdf Πρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdf Πρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdf Πρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdf Πρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdf Πρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 17
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΣΚΟΠΗΣ
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdf Πρόσκληση 6  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
 
 Α.Ε.Σ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ "ΕΛΑΙΩΝΑΣ"
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
 
 Α.Σ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 
 Α.Σ.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ
 
 Α.ΕΛΑΙΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ Σ.ΜΕΣΣΑΡΑΣ
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΚΡΥΩΝ
pdf Πρόσκληση 8[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΌΣ Σ.ΠΗΓΗΣ
pdf Πρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdf Πρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdf Πρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 15
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 
 Α.Σ.ΑΚΡΑΣΙΟΥ
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.Β΄ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΜΑΛΛΩΝ
pdf Πρόσκληση 4 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 4
 
 Α.Σ.ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΚΡΙΤΣΑΣ
pdf Πρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdf Πρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 17
pdf Πρόσκληση 18 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 18
pdf Πρόσκληση 19 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 19
 
 Α.Σ.ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ
pdf Πρόσκληση 18 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 18
pdf Πρόσκληση 19  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 19
pdf Πρόσκληση 20  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 20
pdf Πρόσκληση 21  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 21
pdf Πρόσκληση 22  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 22
 
 Α.Σ.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
pdf Πρόσκληση 20 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 20
pdf Πρόσκληση 21 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 21
pdf Πρόσκληση 22 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 22
pdf Πρόσκληση 23 [Ανενεργή]
pdf Πρόσκληση 24 [Ανενεργή]
pdf Πρόσκληση 25 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 25
pdf Πρόσκληση 26 [Ανενεργή]
pdf Πρόσκληση 27 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 27
 

 Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

pdf Πρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdf Πρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ
pdf Πρόσκληση 14[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdf Πρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdf Πρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdf Πρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 17
pdf Πρόσκληση 18 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 18
pdf Πρόσκληση 19[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 19
pdf Πρόσκληση 20 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 20
 
 Α.Σ.ΧΑΡΑΚΑ
pdf Πρόσκληση 20 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 20
pdf Πρόσκληση 21 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 21
pdf Πρόσκληση 22 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 22
pdf Πρόσκληση 23 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 23
 
 CRETA GREEN AGROFARM
pdf Πρόσκληση 11[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdf Πρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκληση 13
 
 ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΙΚΕ
pdf Πρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdf Αποτελεσμάτα Πρόσκλησης 15
pdf Πρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdf Πρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 17
 
 Α.Σ.ΠΥΡΓΟΥ
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.Σ.ΑΙΓΙΩΝ
pdf Πρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdf Πρόσκληση 15 [Ανενεργή] 
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdf Πρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdf Πρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 17
pdf Πρόσκληση 18 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 18
pdf Πρόσκληση 19 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 19
pdf Πρόσκληση 20 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 20
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ
 
 Α.Σ.ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.Σ.ΔΑΜΑΝΙΩΝ
 
 Α.Σ.ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
 
 Ελαιουργικός Α.Σ.ΤΥΛΙΣΟΥ
pdf Πρόσκληση 9  [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Σ.ΣΑΜΟΥ
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
pdf Πρόσκληση 6[Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.Σ.ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ
pdf Πρόσκληση 4 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 4
pdf Πρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
 
 Α.Σ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΣΟΧΑΣ
  pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Ε.Α.Σ.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Σ.Α.Ε.
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.Ε.Σ.ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΟΙΩΝ
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdf Πρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
  pdf Πρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdf Πρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdf Πρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
 
 Α.Σ.ΑΝΩΓΕΙΩΝ
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.Σ.ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ
pdf Πρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdf Πρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdf Πρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Α.Σ.ΣΥΝΕΤ.ΚΑΚΟΔΙΚΟΥ
pdf Πρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdf Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdf Πρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdf Αποτέλεσμα Πρόσκλησης 10

Επιστροφή στην κορυφή