Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

 

 Α.Σ.ΠΥΡΓΟΥ Ο ΡΟΔΙΤΗΣ
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤ.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Δ.ΒΙΑΝΝΟΥ
pdfΠρόσκληση 14[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdfΠρόσκληση 15[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17
 
 
 Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
pdfΠρόσκληση 9[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdfΠρόσκληση 15[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15
 
 Α.Σ.ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdfΠρόσκληση 12   [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα_Πρόσκλησης_12
pdfΠρόσκληση 13[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα_Πρόσκλησης_13
pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ
pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdfΑποτέλεσμα Πρόσκλησης 14
 
 Α.Σ.ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ
pdfΠρόσκληση 12[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdfΠρόσκληση 14[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdfΠρόσκληση 15[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17
 
 
 Α.Σ. ΜΕΣΚΛΩΝ
pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
 
 Α.Σ.ΟΡΕΙΝΟΥ
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
 
 Α.Σ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
pdfΠρόσκληση 8[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
 
 ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΛΙΘΙΝΩΝ
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΖΑΚΡΟΥ
pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΙΩΝ ΦΟΥΤΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΣΥΚΕΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ

pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]

pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
 
 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε.
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
 
 Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΠΕΥΚΩΝ
pdfΠρόσκληση 10[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΑΣΩΠΟΥ
 
 Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩN
 
 Α.Σ.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"
pdfΠρόσκληση 4[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 4
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ-ΑΒΙΑΣ
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ Α'( πρωην Α.Σ.Παλαιοκηπου)
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠ.ΕΛΙΑΣ τ.Δ.Αρκαδίου
  pdfΠρόσκληση 14[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdfΠρόσκληση 15[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdfΠρόσκληση 16[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ "ΦΟΙΝΙΚΑΣ"
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΡΑΚΟΣ
pdfΠρόσκληση 8  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.Σ.ΣΤΕΡΝΑΣ
pdfΠρόσκληση 4 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 4
 
 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Σ.ΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 
 Α.Σ.ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
 
 ΕΝΩΣΗ Σ.ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.Σ.ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
 
 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ-ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ Σ.ΚΟΥΝΑΒΩΝ
pdfΠρόσκληση 8[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
 
 Α.ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17
pdfΠρόσκληση 18 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΝ Ο ΜΑΛΕΑΣ
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdfΠρόσκληση 12  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdfΠρόσκληση 13  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15
 
 Α.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΣΤΥΛΙΔΑΣ
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
 
 Α.Σ.ΜΥΡΤΙΑΣ
pdfΠρόσκληση 4[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 4
 
 Α.Σ.ΠΕΤΡΙΝΑΣ
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε.
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΧΑΜΕΖΙΟΥ
 
 Α.Σ.ΧΑΝΙΩΝ
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Α.Σ.ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 ΛΑΙΚΟΣ Α.Σ.ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Α.Σ.ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
pdfΠρόσκληση 13  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdfΠρόσκληση 14  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16
 
 Α.Σ.ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
pdfΠρόσκληση 4 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 4
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
 
 Α.Σ.ΦΡΟΥΤΩΝ,ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΣΙΤΗΡΩΝ,ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ "ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ"
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.Σ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΝΕΑΣ ΠΡΑΙΣΣΟΥ
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκληση 10
 
 Α.Σ.ΕΜΠΑΡΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΣΚΟΠΗΣ
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdfΠρόσκληση 6  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
 
 Α.Ε.Σ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ "ΕΛΑΙΩΝΑΣ"
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
 
 Α.Σ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 
 Α.Σ.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ
 
 Α.ΕΛΑΙΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ Σ.ΜΕΣΣΑΡΑΣ
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΚΡΥΩΝ
pdfΠρόσκληση 8[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΌΣ Σ.ΠΗΓΗΣ
pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 
 Α.Σ.ΑΚΡΑΣΙΟΥ
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.Β΄ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΜΑΛΛΩΝ
pdfΠρόσκληση 4 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 4
 
 Α.Σ.ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΚΡΙΤΣΑΣ
pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17
pdfΠρόσκληση 18 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18
pdfΠρόσκληση 19 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 19
 
 Α.Σ.ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ
pdfΠρόσκληση 18 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18
pdfΠρόσκληση 19  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 19
pdfΠρόσκληση 20  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20
pdfΠρόσκληση 21  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 21
pdfΠρόσκληση 22  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 22
 
 Α.Σ.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
pdfΠρόσκληση 20 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20
pdfΠρόσκληση 21 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 21
pdfΠρόσκληση 22 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 22
pdfΠρόσκληση 23 [Ανενεργή]
pdfΠρόσκληση 24 [Ανενεργή]
pdfΠρόσκληση 25 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 25
pdfΠρόσκληση 26 [Ανενεργή]
pdfΠρόσκληση 27 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 27
 

 Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ
pdfΠρόσκληση 14[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17
pdfΠρόσκληση 18 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18
pdfΠρόσκληση 19[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 19
pdfΠρόσκληση 20 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20
 
 Α.Σ.ΧΑΡΑΚΑ
pdfΠρόσκληση 20 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20
pdfΠρόσκληση 21 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 21
pdfΠρόσκληση 22 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 22
pdfΠρόσκληση 23 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 23
 
 CRETA GREEN AGROFARM
pdfΠρόσκληση 11[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκληση 13
 
 ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΙΚΕ
pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή]
pdfΑποτελεσμάτα Πρόσκλησης 15
pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17
 
 Α.Σ.ΠΥΡΓΟΥ
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.Σ.ΑΙΓΙΩΝ
pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
pdfΠρόσκληση 15 [Ανενεργή] 
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 15
pdfΠρόσκληση 16 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 16
pdfΠρόσκληση 17 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 17
pdfΠρόσκληση 18 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 18
pdfΠρόσκληση 19 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 19
pdfΠρόσκληση 20 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 20
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ
 
 Α.Σ.ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.Σ.ΔΑΜΑΝΙΩΝ
 
 Α.Σ.ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
 
 Ελαιουργικός Α.Σ.ΤΥΛΙΣΟΥ
pdfΠρόσκληση 9  [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Σ.ΣΑΜΟΥ
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
 
 Α.Σ.ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
pdfΠρόσκληση 6[Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
 
 Α.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ Σ.ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
 
 Α.ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ Σ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.Σ.ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ
pdfΠρόσκληση 4 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 4
pdfΠρόσκληση 5 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 5
 
 Α.Σ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΣΟΧΑΣ
 pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Ε.Α.Σ.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Σ.Α.Ε.
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
 
 Α.Ε.Σ.ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΟΙΩΝ
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
pdfΠρόσκληση 11 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 11
 pdfΠρόσκληση 12 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 12
pdfΠρόσκληση 13 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 13
pdfΠρόσκληση 14 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 14
 
 Α.Σ.ΑΝΩΓΕΙΩΝ
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 10
 
 Α.Σ.ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ
pdfΠρόσκληση 6 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 6
pdfΠρόσκληση 7 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 7
pdfΠρόσκληση 8 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 8
 
 Α.Σ.ΣΥΝΕΤ.ΚΑΚΟΔΙΚΟΥ
pdfΠρόσκληση 9 [Ανενεργή]
pdfΑποτελέσματα Πρόσκλησης 9
pdfΠρόσκληση 10 [Ανενεργή]
pdfΑποτέλεσμα Πρόσκλησης 10

Επιστροφή στην κορυφή