Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Μέσω της Καρτέλας του Αγρότη

(Για να είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα Εγγραφή στις Online εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ )

Μέσω της εφαρμογής «Δημοσιοποίηση πληρωμών»

(Με χρήση των κωδικών πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών(taxisnet))

Επιστροφή στην κορυφή