Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Εφαρμογές

Με τα παρακάτω ηλεκτρονικά έντυπα δίνεται στον πολίτη η δυνατότητα διαδικτυακής υποβολής ερωτημάτων και παραπόνων.

Στα ακόλουθα Πληροφοριακά Συστήματα είναι δυνατή η πρόσβαση μόνο από στελέχη του οργανισμού και εξουσιοδοτημένους φορείς του Δημοσίου.

Επιστροφή στην κορυφή