Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.


doc ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή