Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Εγχώριος Κλειστός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο:«Αξιολόγηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, για το σχολικό έτος 2010- 2011» 


doc ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Επιστροφή στην κορυφή