Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προκήρυξη Διαγωνισμού, διενεργούμενου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου.


doc ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Επιστροφή στην κορυφή