Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : «Ετήσια συντήρηση των πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων του Υπολογιστικού Κέντρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή