Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης –Νομαρχιακή Μονάδα Ρεθύμνου, στο Ρέθυμνο»

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή