Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα: «Προμήθεια συστήματος επίβλεψης και προστασίας Υπολογιστικού Κέντρου (Computer Room)» 


doc ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή