Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Περίληψη Διακήρυξης Κλειστού διαγωνισμού με σύντμηση προθεσμιών για την ανάδειξη φορέα υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος της δωρεάν διανομής τυριού Φέτα ΠΟΠ σε απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2009) 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


KYA


Επιστροφή στην κορυφή