Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

O ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται να αναθέσει κατόπιν υποβολής προσφορών το έργο: «Εργασίες καθαριότητας στο κτίριο στο 1ο χλμ. Εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας στην Κοζάνη». 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή