Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών αποστολής μαζικών μηνυμάτων για την υλοποίηση υπηρεσίας που αφορά την ενημέρωση παραγωγών – δικαιούχων κοινοτικών επιδοτήσεων μέσω SMS, για θέματα Πληρωμών, Υποβολής Αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών.


Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους έως και την Δευτέρα 13/12/2010 και ώρα 14:00 στο email: λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

  • Η υλοποίηση του έργου καθώς και η παροχή της υπηρεσίας δεν θα επιβαρύνει καθόλου οικονομικά τον Οργανισμό.
  • Ο χρήστης, που θα επιθυμεί την χρήση της υπηρεσίας, θα χρεώνεται μέσω SMS χρέωσης και θα «προαγοράζει» έναν αριθμό ενημερωτικών SMS, τα οποία θα λαμβάνει στο κινητό του όταν συντρέχει λόγος ενημέρωσής του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Τα μηνύματα ενημέρωσης θα τα λαμβάνουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες από πλατφόρμα μαζικής αποστολής SMS της εταιρίας.
  • Όλη η διαδικασία θα υπόκειται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα υπογραφεί σύμφωνο διασφάλισης επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών ανάμεσα στην εταιρία και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιστροφή στην κορυφή