Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς της πάσης φύσεως αλληλογραφίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για ένα έτος» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Επιστροφή στην κορυφή