Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πιστοποίηση/Αναγνώριση Φορέων για την υποβοήθηση των δικαιούχων της ενιαίας αίτησης για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ)73/2009 και του Καν.(ΕΚ)1405/2006


Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ) 91
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.-QUALITY & RELIABILITY A.E.- ΓΑΙΑ-ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.,GEODATA ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 76
3 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Σύμβουλοι Οργάνωσης Προγραμματισμού & Γεωργικής Ανάπτυξης 67
4 ΑΓΡΟ_ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ /ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. – ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. 56
5 ΤΡΙΑΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 40
6 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ι & ΣΙΑ ΕΕ 33
7 ERGOPLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 22
8 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ Eλλιπή δικαιολογητικά
9 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΟΣΔΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ» Eλλιπή δικαιολογητικά

Επιστροφή στην κορυφή