Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της πιστοποίησής του κατά ISO 27001:2013, ο οργανισμός αξιοποιεί την τεχνολογική λύση που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα ΙΒΜ Business Automation Workflow, BAW (γνωστό και ως IBM Business Process Manager, BPM). Το σύστημα IBM BAW παρέχει την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας διαχειρίζεται ο οργανισμός το σύνολο των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται η προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος IBM BAW, καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης διαδικασιών με χρήση της παραπάνω πλατφόρμας.

 

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επιστροφή στην κορυφή