Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


για την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη Λάρισα, την Καρδίτσα, τον Βόλο και τα Τρίκαλα, από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

 

Επιστροφή στην κορυφή