Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


για την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Μονάδας Πελοποννήσου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Τρίπολη, στην Νομαρχιακή Μονάδα Αργολίδας (Ναύπλιο), στην Νομαρχιακή Μονάδα Κορινθίας (Κόρινθος), στην Νομαρχιακή Μονάδα Λακωνίας (Σπάρτη) και στην Νομαρχιακή Μονάδα Μεσσηνίας (Καλαμάτα) από 01/01/2024 έως και 31/12/2024.

 

Επιστροφή στην κορυφή