Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


για την επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου -Δ. Ελλάδας - Ιονίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Πάτρα, στην Νομαρχιακή Μονάδα Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι), στην Νομαρχιακή Μονάδα Ηλείας (Πύργος) και στην Νομαρχιακή Μονάδα Κεφαλληνίας (Αργοστόλι ) από 01/01/2024 έως και 31/12/2024.

 

Επιστροφή στην κορυφή