Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

«Ματαίωση του υπ΄ αριθμ. 56403/27-6-2017 (Α.Δ.Α. : ΩΠΞΡ46ΨΧΞΧ-14Μ) συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ραφιών τύπου DEXION για τις ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και επαναπροκήρυξη αυτού με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης»

pdf ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιστροφή στην κορυφή