Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Εξοπλισμού και Υλικών μεταξύ των κτιρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου αλλού απαιτείται για το έτος 2011.


doc ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή