Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προκήρυξη Διαγωνισμού , διενεργούμενου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου.
doc ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Επιστροφή στην κορυφή