Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Κωδικός Διαγωνισμού: 97

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο:

  1. Συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πληρωμών της Ενιαίας Αίτησης Εκμεταλλεύσης ( Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε) και την Διαχείριση των αιτήσεων για το έτος 2016 καθώς και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) και των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων και
  2. Υποστήριξη και λειτουργία της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής του Internet Data Center ( I.D.C) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., παροχή υποδομής και υπηρεσιών D.R.S ( Disaster Recovery Site) και B.C.P (Business Continuity Plan)

pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ

pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διάθεση Τεύχους Logo

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να κατεβάσετε το αρχείο.
Τα πεδία που σημειώνονται με (*) είναι υποχρεωτικά.

Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία σας (Νομικό Πρόσωπο) ή το Όνομά σας (Φυσικό Πρόσωπο)
Παρακαλώ συμπληρώστε την διεύθυνσή σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το τηλέφωνό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το Φαξ εφόσον υπάρχει
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας
Παρακαλώ συμπληρώστε τον ΑΦΜ σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το επάγγελμά σας
Παρακαλώ συμπληρώστε τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας
Ημ/νία Συμπλήρωσης Φόρμας

Επιστροφή στην κορυφή