Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης –Νομαρχιακή Μονάδα Λασιθίου, στον Άγιο ΝΙκόλαο »

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή